Events Calendar
November  2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  

ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับครู

75686

แจ้งประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขภายในโรงเรียน ให้คณะครูใช้เป็นแหล่งเรียนรู้สร้างจิตสำนึกและทักษะชีวิต

12-11-2019

                                                                                                             

74522298_1156440031216947_3283756081251090432_o

อบรมการจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน Mind Map วันที่ 29 ตุลาคม 2562

01-11-2019

                                                                                                             

68558070_1096589567201994_7300710449123688448_o

ยินต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา ณ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

13-08-2019

                                                                                                             

64349043_1054846218042996_4903244337103503360_o

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

17-06-2019

                                                                                                             

61357432_1045104835683801_3952516123127185408_o

พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

31-05-2019

                                                                                                             

50269897_963708713823414_1239323937226096640_o

กิจกรรมค่าย English Camp ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โครงการ Intensive English Program ณ อิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก วันที่ 17-18 มกราคม 2562

21-01-2019

                                                                                                             

DSC_0153

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)โรงเรียนธรรมาภิบาล ระหว่าง สมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล ร่วมกับ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

10-01-2019

                                                                                                             

DSC_0023

ประชุมครูประจำเดือน กันยายน 2561

04-09-2018

                                                                                                             

DSC_0709

ยินดีต้อนรับคณะติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

26-08-2018

                                                                                                             

38120576_859851844209102_6773311125422342144_o

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำศาสตร์พระราชา และหลักปรัญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษา ได้รับเกียรติจาก นายธีรเชษฐ์ ป้องจันมณีสกุล ผู้ประสานงานภาคกลาง ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธียุวสถิรคุณ เป็นวิทยากร

31-07-2018

                                                                                                             

DSC_0228

วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

26-07-2018

                                                                                                             

DSC_0213

ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่น วันที่ 4 กรกฎาคม 2561

04-07-2018

                                                                                                             

DSC_0058

ประชุมครูประจำเดือน กรกฎาคม ณ ห้องประชุมยูงทอง โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

03-07-2018

                                                                                                             

DSC_0044

การอบรมพัฒนาครูตามกระบวนการ PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ศิลปะ ระดับประถมศึกษา

30-06-2018

                                                                                                             

35553276_818958111631809_7223144117147009024_o

ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม โรงเรียนคุณธรรม

19-06-2018

                                                                                                             

DSC_0098

การทบทวนแนวปฏิบัติผู้บังคับบัญชาลูกเสือ – เนตรนารี ณ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

09-06-2018

                                                                                                             

33626931_804879076373046_5223260220024684544_n

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

25-05-2018

                                                                                                             

32074118_797982367062717_2179079312920018944_o

การประชุมเสริมสร้างความเข้าใจในการปฎิบัติงาน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

09-05-2018

                                                                                                             

31967964_797500363777584_3984813246400954368_o

A.E. ENGLISH FOR DAILY USAGE An A.E. Teacher – Training Seminar

09-05-2018

                                                                                                             

31958629_797135333814087_7911879871528173568_o

การอบรมความรู้ภาษาจีนเบื้องต้น

09-05-2018

                                                                                                             

Page 1 of 1012345...10...Last »

 

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

เลขที่ 111 หมู่ 18  ถ.พหลโยธิน.

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 12120

 

โทร. 02-5644498

แฟ็กซ์. 02-5642729

pts@pts.ac.th

http://www.pts.ac.th

Copyright 2012 © prathom-thammasart.com