Events Calendar
December  2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
ประกาศข่าว

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  ITA Online

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราวงบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี คลิก

เชิญประชุมผู้ปกครอง (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนเข้าระหว่างชั้น วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ คลิก

ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวงบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (วิชาเอกภาษาไทย) คลิก

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราว (วิชาเอกภาษาไทย)  งบองค์การบริหารงานส่วนจังหวัดปทุมธานี คลิก

ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี คลิก

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 และ QR Code กลุ่ม Line คลิก

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 และ QR Code กลุ่ม Line คลิก

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 และ QR Code กลุ่ม Line คลิก

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 และ QR Code กลุ่ม Line คลิก

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5 และ QR Code กลุ่ม Line คลิก

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6 และ QR Code กลุ่ม Line คลิก

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7 และ QR Code กลุ่ม Line คลิก

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8 และ QR Code กลุ่ม Line คลิก

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/9 และ QR Code กลุ่ม Line คลิก

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา คลิก

ประกาศการมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คลิก

ประกาศเลื่อนมอบตัว และการสอบเข้าระหว่างชั้น คลิก

แบบบันทึกสมรรถนะผู้เรียน 5 ด้าน คลิก

ประกาศผลการจับฉลากเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
โครงการ Smart Progtram ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ คลิก

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อหนังสือเรียนและ
แบบฝึกหัดปีการศึกษา2563 คลิก

ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ การจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด
ปีการศึกษา 2563 คลิก

แบบฟอร์มการประเมินการอ่าน คิด และวิเคราะห์ คลิก

ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โครงการ IEP, EP คลิก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการ Intensive English Program คลิก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการ English Program คลิก

ประกาศ ใบสมัครชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คลิก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิตสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) คลิก

ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ การจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิตสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ คลิก

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิตสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ลิก

“ร่างขอบเขตของงานการประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิตสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ คลิก

ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2563 คลิก

ประกาศรายชื่อ ผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว งบองค์การบริหารส่วนจังหวัด คลิก

แก้ไขเพิ่มเติม! เอกสารแนบท้ายประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)การจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิตโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ (โดยเฉพาะหน้า10,12,13) คลิก

เอกสารแนบท้ายประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)การจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิตโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ คลิก

ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ การจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิตสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ คลิก

ประกาศรับสมัคร ครูสอนภาษาจีน คลิก

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว คลิก

ประกาศรับสมัคร ครูสอนภาษาจีน คลิก

ประกาศรับสมัคร ครูสอนภาษาต่างประเทศและ ผู้ประสานงานชาวต่างประเทศ คลิก

 แบบบันทึกการเก็บคะแนน ประจำปี 2561 ลิก

ประกาศผลผู้ชนะการประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562  คลิก

 

รายชื่อผลการจับฉลากเข้าศึกษาต่อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการ Smat Program ประจำปีการศึกษา 2562 คลิก 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี ปีกาศึกษา 2562  คลิก

ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการจับฉลาก คลิก

ประกาศจำนวนนักเรียนที่มีสิทธิจับฉลากเข้าศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการ SP คลิก

ประกาศการประมูลจำหน่ายอาหารในโครงการอาหารกลางวันนักเรียน  ปีการศึกษา 2562 คลิก

เอกสารแนบท้ายประกาศเรื่องการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด ปีการศึกษา 2562 คลิก

ประกาศเรื่องการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด ปีการศึกษา 2562 คลิก

 ประกาศ !! ผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการ EP / IEP ปีการศึกษา 2562 คลิก 

ประกาศ ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 คลิก

ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดนักเรียน ระดับชั้นป.1 คลิก

ประกาศ !! แจ้งหยุดเรียน รายละเอียดคลิก >>> คลิก

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน 105/58(ข) คลิก

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 คลิก

เอกสารเพิ่มเติมการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การก่อสร้างอาคารเรียน 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 5 ห้องเรียน คลิก

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การก่อสร้างอาคารเรียน 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 5 ห้องเรียน คลิก

 

 

 

 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง คลิก

สมุดบันทึกกิจกรรม PLC คลิก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ในหัวข้อ ” ฉันรักประเทศไทย “

 

 

 

 

 

 

 

เผยแพร่ผลงาน

 

 

 

ชื่อเรื่อง  รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 ผู้ศึกษาค้นคว้า   นางธนิตา   บุญสิน                         

สถานศึกษา   โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์              

รายละเอียดเพิ่มเติม document

paweena1

ชื่อเรื่อง  รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ จากสื่อสิ่งพิมพ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้ศึกษาค้นคว้า   นางปวีณา  ไชยทองศรี                          

สถานศึกษา   โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์              

รายละเอียดเพิ่มเติม document

ภาพกิจกรรมล่าสุด
ข่าวสารล่าสุดอ่านข่าวทั้งหมด >>
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับครู
75686

แจ้งประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขภายในโรงเรียน ให้คณะครูใช้เป็นแหล่งเรียนรู้สร้างจิตสำนึกและทักษะชีวิต

12-11-2019

อ่านต่อ >>

ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักเรียน
79774482_1204332369761046_2106267428135632896_o

กิจกรรมวันคริสต์มาส และกิจกรรม Food Fun Fair 2019

23-12-2019

อ่านต่อ >>

ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ปกครอง
87864325_1267344993459783_1031540510436622336_o

ภาพบรรยากาศ การมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

02-03-2020

อ่านต่อ >>

 

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

เลขที่ 111 หมู่ 18  ถ.พหลโยธิน.

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 12120

 

โทร. 02-5644498

แฟ็กซ์. 02-5642729

pts@pts.ac.th

http://www.pts.ac.th

Copyright 2012 © prathom-thammasart.com