Events Calendar
December  2018
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Monthly Archives: February 2013

เยี่ยมชมโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์และอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

19-02-2013

   

จำนวนครูและบุคลากร

18-02-2013

1. ผู้บริหาร   รายชื่อ ตำแหน่ง ดร.นารี คูหาเรืองรอง ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ นางนิภา แสนคำ รองผู้อำนวยการชำนาญการ นางกาญจนรัตน์ วงษ์สมาจารย์ นางราตรี       ตรีพรหม รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ     2.ครูและบุคลากร   ลำดับ รายชื่อ สอนระดับชั้น 1 นางศิวาพร แก้เอียด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2 นางอังคณา หว่างเพียร ,,  3 นางสาวพรพิมล ยศแสน  ,, 4 นางสาวบุษรินทร์ วิเศษสุข   ,, 5  นางสาวชะบา จันทร์นวล  ,, 6  นางสาวพัชรี ทานะพรม ,, 7  นายสมศักดิ์ โกฐาคาน

 

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

เลขที่ 111 หมู่ 18  ถ.พหลโยธิน.

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 12120

 

โทร. 02-5644498

แฟ็กซ์. 02-5642729

pts@pts.ac.th

http://www.pts.ac.th

Copyright 2012 © prathom-thammasart.com