Events Calendar
November  2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  

Monthly Archives: November 2019

78250153_1177990339061916_8973545222449397760_o

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ ค่ายนิยมไพร ปีการศึกษา 2562

25-11-2019

                                                                                                             

75686

แจ้งประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขภายในโรงเรียน ให้คณะครูใช้เป็นแหล่งเรียนรู้สร้างจิตสำนึกและทักษะชีวิต

12-11-2019

                                                                                                             

74522298_1156440031216947_3283756081251090432_o

อบรมการจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน Mind Map วันที่ 29 ตุลาคม 2562

01-11-2019

                                                                                                             

 

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

เลขที่ 111 หมู่ 18  ถ.พหลโยธิน.

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 12120

 

โทร. 02-5644498

แฟ็กซ์. 02-5642729

pts@pts.ac.th

http://www.pts.ac.th

Copyright 2012 © prathom-thammasart.com