Events Calendar
February  2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28  

ประชุมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 15ตุลาคม2557

>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องการพัฒนาคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์15ตุลาคม2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

เลขที่ 111 หมู่ 18  ถ.พหลโยธิน.

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 12120

 

โทร. 02-5644498

แฟ็กซ์. 02-5642729

pts@pts.ac.th

http://www.pts.ac.th

Copyright 2012 © prathom-thammasart.com