Events Calendar
November  2018
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

ประชุมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 15ตุลาคม2557

>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องการพัฒนาคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์15ตุลาคม2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

เลขที่ 111 หมู่ 18  ถ.พหลโยธิน.

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 12120

 

โทร. 02-5644498

แฟ็กซ์. 02-5642729

pts@pts.ac.th

http://www.pts.ac.th

Copyright 2012 © prathom-thammasart.com