ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนนานาชาติอริสตา อินเตอร์เนชันแนลสคูล

นำโดยท่าน ดร.อานนท์ นัจสถาปนิก ดร.มาโนช หวังตระกูล อ.บุญยิ่ง. หวังตระกูล อ.จุฑารัตน์ นัจสถาปนิก Ms.Camille Arnejo อ.จักรกฤษ ศรีมงคล เพื่อเยี่ยมชม การจัดการเรียนการสอน English Program ห้อง STEAM และห้องสตูดิโอ