การประชุม ประจำเดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2563

14 ธันวาคม 2563 นางกาญจนา คล้ายพุฒ ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์เป็นประธานในการประชุม ประจำเดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2563