ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1 ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน