กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี SMT For SDGs 2022

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี SMT For SDGs ประจำปีการศึกษา 2565