กิจกรรมปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-10 พ.ค. 2566

ภาพบรรยากาศกิจกรรมปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-10 พ.ค. 2566