พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2563 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร นำโดย นางกาญจนา คล้ายพุฒ ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ใน ณ บริเวณอาคารโดมเอนกประสงค์