อักษรย่อ/สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน

     อักษรย่อชื่อโรงเรียน  :  ปมธ.
       สีประจำโรงเรียน :  
     
สีขาว    
    หมายถึง   ความสะอาดบริสุทธิ์
                 สีเหลือง    
หมายถึง   สีของศาสนาเหมือนดั่งธรรมจักร
                สีแดง    
    หมายถึง   แสดงถึงความเข้มข้น คือ เลือด
              (สีเหลืองของเรา คือ ธรรมประจำจิต  แดงของเรา คือ โลหิตอุทิศให้)