ที่ตั้ง/แผนผัง

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
111 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02-5644498 โทรสาร 02-5642729

ขอเส้นทางไปที่ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์