อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

อัตลักษณ์
        งามอย่าง ปมธ.  หยุด  ยืน  ไหว้  ทักทาย

 
เอกลักษณ์
        เก่งภาษา   ล้ำหน้าเทคโนโลยี   เป็นคนดีนำสังคม