ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารโตยวิธีเฉพาะเจาะจง