ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมไอเย็น โตยวิธีเฉพาะเจาะจง