ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องชัดพื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง