ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเลนส์และขากล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง