ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาซื้อเครื่องดนตรีสากล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง