ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง