ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราวงบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก