ประกาศรายชื่อรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการจับฉลากเข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการปกติ (Smart Program) ปีการศึกษา 2565