ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาออกแบบและสร้างห้องน้ำอาคารรวมใจพัฒน์