ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางกาญจนา คล้ายพุฒ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
 เบอร์ติดต่อ 083-0439326