ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวกีรติ ภู่ทอง
ตำแหน่งครู คศ.3
 
เบอร์ติดต่อ 087-1418129