ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลพระภานุวัฒน์ ภูริปัญโญ
ตำแหน่งผู้แทนพระภิกษุสงฆ์