ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายพงษ์อิศรา ประหยัดทรัพย์
ตำแหน่งผู้แทนศิษย์เก่า