ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวณัฐฐินันท์ ฝอยฝน
ตำแหน่งครู คศ.1
 
เบอร์ติดต่อ 092-2515396