ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางปัทมา ธีระทวีสุข
ตำแหน่งครู คศ.1
 
เบอร์ติดต่อ 081-1772517