ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวสาริกา ต๊ะแน่ว
ตำแหน่งครู คศ.2
 
เบอร์ติดต่อ 081-177647