ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายจิระวัฒน์ แฟสันเทียะ
ตำแหน่งครู คศ.2
 
เบอร์ติดต่อ 090-0973864