ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลว่าที่ ร.ต.ธนารักษ์ ชาญชัยสิทธิ์
ตำแหน่งครู คศ.2
 
เบอร์ติดต่อ 083-2309000