ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาววลีรัตน์ การะดี
ตำแหน่งครู คศ.3
 
เบอร์ติดต่อ 090-4139954