ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวโสภิตา อินแพง
ตำแหน่งครู คศ.1
 เบอร์ติดต่อ 092-5838288