ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวชไมพร ไชยมิตร
ตำแหน่งครู คศ.1
 
เบอร์ติดต่อ 061-1492028