ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวสุพัตรา แก้วลอย
ตำแหน่งครู คศ.1
 
เบอร์ติดต่อ 095-1246970