ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวปุญญิศา ผุสิตธโนดม
ตำแหน่งครู คศ.3
 
เบอร์ติดต่อ 061-4722279