ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายภานุวัฒน์ รุ่งเจริญ
ตำแหน่งครู คศ.1
 
เบอร์ติดต่อ 085-8343984