ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวแพรวนิภา เสนารักษ์
ตำแหน่งครู คศ.1
 เบอร์ติดต่อ 087-9522261