ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวจุรีมาศ ลาภบุญเรือง
ตำแหน่งครู คศ.1
 
เบอร์ติดต่อ 091-7645446