ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางพรทิพย์ แตงโสภา
ตำแหน่งครู คศ.3
 เบอร์ติดต่อ 090-9102864