ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางมนัสพร วงษ์ทองทิว
ตำแหน่งครู คศ.1
 เบอร์ติดต่อ 084-7583187