ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสายหยุด กิจสุวรรณ์
ตำแหน่งครู คศ.3
 เบอร์ติดต่อ 086-5192952