ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวกาญจนา ประยงค์แย้ม
ตำแหน่งครู คศ.1
 เบอร์ติดต่อ 087-0712898