ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวอภิญญา เขียนจูม
ตำแหน่งครู คศ.1
 
เบอร์ติดต่อ 085-8385580