ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวผกาวรรณ ไขว้พันธ์
ตำแหน่งครู คศ.2
 
เบอร์ติดต่อ 091-0417670