ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายกาญจนพงษ์ เกิดประเสริฐ
ตำแหน่งครู คศ.3
 
เบอร์ติดต่อ 081-3362022