ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางวาศิกา ภู่นาค
ตำแหน่งครู คศ.1
 เบอร์ติดต่อ 083-9776059