ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวรุจิรัตน์ ธนดลชยากร
ตำแหน่งครู คศ.2
 
เบอร์ติดต่อ 093-8891065