ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวจิดาภัส จำปาเทศ
ตำแหน่งครู คศ.3
 
เบอร์ติดต่อ 081-1761020